Val till kommunfullmäktige i Habo - Ålder och kön - Gustav Adolf-Brandstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Adolf-Brandstorp 1270 16,1% 32,9% 27,6% 23,4% 5,4% 51,4% 48,6% 2,9%  
Summa 1270 16,1% 32,9% 27,6% 23,4% 5,4% 51,4% 48,6% 2,9%

http://www.val.se