Val till kommunfullmäktige i Gislaved - Ålder och kön - Gislaved C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gislaved C 1340 19,6% 26,6% 21,2% 32,6% 6,5% 46,3% 53,7% 6,9%  
Summa 1340 19,6% 26,6% 21,2% 32,6% 6,5% 46,3% 53,7% 6,9%

http://www.val.se