Val till kommunfullmäktige i Gislaved - Ålder och kön - Gullvivan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullvivan 1191 19,9% 31,9% 23,4% 24,8% 7,4% 48,5% 51,5% 16,0%  
Summa 1191 19,9% 31,9% 23,4% 24,8% 7,4% 48,5% 51,5% 16,0%

http://www.val.se