Val till kommunfullmäktige i Gislaved - Ålder och kön - Lundåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundåker 1392 21,8% 30,3% 25,1% 22,8% 8,0% 50,4% 49,6% 3,9%  
Summa 1392 21,8% 30,3% 25,1% 22,8% 8,0% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se