Val till kommunfullmäktige i Gislaved - Ålder och kön - Henja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Henja 1277 22,0% 33,4% 27,1% 17,5% 7,5% 51,2% 48,8% 8,8%  
Summa 1277 22,0% 33,4% 27,1% 17,5% 7,5% 51,2% 48,8% 8,8%

http://www.val.se