Val till kommunfullmäktige i Gislaved - Ålder och kön - Våthult-Bosebo-Båraryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Våthult-Bosebo-Båraryd 662 15,1% 27,0% 28,1% 29,8% 5,9% 50,8% 49,2% 3,0%  
Summa 662 15,1% 27,0% 28,1% 29,8% 5,9% 50,8% 49,2% 3,0%

http://www.val.se