Val till kommunfullmäktige i Gislaved - Ålder och kön - Stengårdshult-Valdshult-Öreryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stengårdshult-Valdshult-Öreryd 346 16,5% 26,3% 30,3% 26,9% 6,9% 54,3% 45,7% 1,2%  
Summa 346 16,5% 26,3% 30,3% 26,9% 6,9% 54,3% 45,7% 1,2%

http://www.val.se