Val till kommunfullmäktige i Gislaved - Ålder och kön - Reftele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Reftele 1519 18,0% 29,8% 25,1% 27,1% 6,3% 50,3% 49,7% 4,3%  
Summa 1519 18,0% 29,8% 25,1% 27,1% 6,3% 50,3% 49,7% 4,3%

http://www.val.se