Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 1 1198 17,5% 37,3% 22,9% 22,3% 6,8% 52,0% 48,0% 3,2%  
Summa 1198 17,5% 37,3% 22,9% 22,3% 6,8% 52,0% 48,0% 3,2%

http://www.val.se