Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 4 1504 20,8% 25,5% 20,2% 33,4% 5,1% 49,1% 50,9% 4,1%  
Summa 1504 20,8% 25,5% 20,2% 33,4% 5,1% 49,1% 50,9% 4,1%

http://www.val.se