Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 5 1358 20,6% 32,9% 24,4% 22,1% 7,1% 49,4% 50,6% 4,9%  
Summa 1358 20,6% 32,9% 24,4% 22,1% 7,1% 49,4% 50,6% 4,9%

http://www.val.se