Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 6 1471 18,7% 26,2% 23,3% 31,8% 5,6% 47,1% 52,9% 2,4%  
Summa 1471 18,7% 26,2% 23,3% 31,8% 5,6% 47,1% 52,9% 2,4%

http://www.val.se