Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 7 1531 19,0% 29,3% 21,6% 30,1% 5,5% 46,4% 53,6% 2,5%  
Summa 1531 19,0% 29,3% 21,6% 30,1% 5,5% 46,4% 53,6% 2,5%

http://www.val.se