Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 8 1069 19,9% 34,5% 23,4% 22,2% 7,2% 50,1% 49,9% 10,5%  
Summa 1069 19,9% 34,5% 23,4% 22,2% 7,2% 50,1% 49,9% 10,5%

http://www.val.se