Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 10 1561 18,2% 34,1% 25,8% 21,8% 7,1% 49,5% 50,5% 2,0%  
Summa 1561 18,2% 34,1% 25,8% 21,8% 7,1% 49,5% 50,5% 2,0%

http://www.val.se