Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Bredaryd 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 1 1192 19,0% 29,3% 26,9% 24,7% 6,1% 50,4% 49,6% 5,1%  
Summa 1192 19,0% 29,3% 26,9% 24,7% 6,1% 50,4% 49,6% 5,1%

http://www.val.se