Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Bredaryd 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 2 727 15,8% 28,9% 31,9% 23,4% 6,1% 51,7% 48,3% 5,0%  
Summa 727 15,8% 28,9% 31,9% 23,4% 6,1% 51,7% 48,3% 5,0%

http://www.val.se