Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Kärda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärda 627 15,5% 28,4% 32,2% 23,9% 5,7% 51,2% 48,8% 4,3%  
Summa 627 15,5% 28,4% 32,2% 23,9% 5,7% 51,2% 48,8% 4,3%

http://www.val.se