Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Tånnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tånnö 348 10,6% 29,3% 26,7% 33,3% 3,7% 51,7% 48,3% 2,0%  
Summa 348 10,6% 29,3% 26,7% 33,3% 3,7% 51,7% 48,3% 2,0%

http://www.val.se