Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Gällaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällaryd 416 11,5% 31,2% 28,6% 28,6% 5,3% 51,0% 49,0% 5,0%  
Summa 416 11,5% 31,2% 28,6% 28,6% 5,3% 51,0% 49,0% 5,0%

http://www.val.se