Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Rydaholms N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydaholms N 689 13,5% 26,6% 29,2% 30,8% 5,1% 50,9% 49,1% 6,1%  
Summa 689 13,5% 26,6% 29,2% 30,8% 5,1% 50,9% 49,1% 6,1%

http://www.val.se