Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Mellangården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellangården 1686 15,8% 23,4% 22,5% 38,3% 5,6% 48,0% 52,0% 1,7%  
Summa 1686 15,8% 23,4% 22,5% 38,3% 5,6% 48,0% 52,0% 1,7%

http://www.val.se