Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Brunnsgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsgård 1465 18,9% 29,4% 19,5% 32,2% 6,6% 48,1% 51,9% 1,8%  
Summa 1465 18,9% 29,4% 19,5% 32,2% 6,6% 48,1% 51,9% 1,8%

http://www.val.se