Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1485 24,6% 30,2% 21,0% 24,2% 7,9% 50,2% 49,8% 1,8%  
Summa 1485 24,6% 30,2% 21,0% 24,2% 7,9% 50,2% 49,8% 1,8%

http://www.val.se