Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Ekenässjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekenässjön 1323 16,3% 28,5% 22,5% 32,7% 6,7% 51,2% 48,8% 4,4%  
Summa 1323 16,3% 28,5% 22,5% 32,7% 6,7% 51,2% 48,8% 4,4%

http://www.val.se