Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Lannaskede-Fröderyd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lannaskede-Fröderyd 1462 14,7% 28,4% 23,4% 33,5% 6,1% 50,9% 49,1% 5,1%  
Summa 1462 14,7% 28,4% 23,4% 33,5% 6,1% 50,9% 49,1% 5,1%

http://www.val.se