Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Björkö-Nävelsjö-Myresjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö-Nävelsjö-Myresjö 1553 17,5% 29,9% 26,3% 26,4% 5,7% 53,4% 46,6% 4,7%  
Summa 1553 17,5% 29,9% 26,3% 26,4% 5,7% 53,4% 46,6% 4,7%

http://www.val.se