Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Sjöängen/Prästängen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöängen/Prästängen m.fl. 1682 21,2% 28,5% 20,0% 30,3% 5,5% 46,6% 53,4% 3,3%  
Summa 1682 21,2% 28,5% 20,0% 30,3% 5,5% 46,6% 53,4% 3,3%

http://www.val.se