Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Norrtull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtull 1116 18,5% 29,1% 24,6% 27,9% 6,5% 48,3% 51,7% 3,4%  
Summa 1116 18,5% 29,1% 24,6% 27,9% 6,5% 48,3% 51,7% 3,4%

http://www.val.se