Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Ingatorp-Hjältevad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingatorp-Hjältevad 1291 12,6% 22,4% 26,7% 38,3% 4,0% 52,3% 47,7% 6,9%  
Summa 1291 12,6% 22,4% 26,7% 38,3% 4,0% 52,3% 47,7% 6,9%

http://www.val.se