Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Höreda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höreda 1149 16,4% 27,9% 30,0% 25,7% 5,7% 51,4% 48,6% 1,7%  
Summa 1149 16,4% 27,9% 30,0% 25,7% 5,7% 51,4% 48,6% 1,7%

http://www.val.se