Val till kommunfullmäktige i Tranås - Ålder och kön - Ängaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ängaryd 1811 23,6% 32,1% 21,7% 22,5% 8,6% 49,5% 50,5% 4,1%  
Summa 1811 23,6% 32,1% 21,7% 22,5% 8,6% 49,5% 50,5% 4,1%

http://www.val.se