Val till kommunfullmäktige i Tranås - Ålder och kön - Ekmarksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekmarksberg 1253 23,3% 28,1% 19,2% 29,4% 7,0% 52,4% 47,6% 4,2%  
Summa 1253 23,3% 28,1% 19,2% 29,4% 7,0% 52,4% 47,6% 4,2%

http://www.val.se