Val till kommunfullmäktige i Tranås - Ålder och kön - Junkaremålen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junkaremålen 1580 14,4% 26,3% 19,8% 39,6% 5,1% 50,3% 49,7% 1,2%  
Summa 1580 14,4% 26,3% 19,8% 39,6% 5,1% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se