Val till kommunfullmäktige i Tingsryd - Ålder och kön - Urshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Urshult 1483 13,7% 27,7% 25,9% 32,7% 5,0% 52,3% 47,7% 7,0%  
Summa 1483 13,7% 27,7% 25,9% 32,7% 5,0% 52,3% 47,7% 7,0%

http://www.val.se