Val till kommunfullmäktige i Älmhult - Ålder och kön - Diö-Stenbrohult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Diö-Stenbrohult 1042 17,2% 32,1% 24,1% 26,6% 6,5% 50,1% 49,9% 6,0%  
Summa 1042 17,2% 32,1% 24,1% 26,6% 6,5% 50,1% 49,9% 6,0%

http://www.val.se