Val till kommunfullmäktige i Markaryd - Ålder och kön - Timsfors-Råstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timsfors-Råstorp 1799 14,1% 28,3% 26,8% 30,7% 5,1% 51,9% 48,1% 6,4%  
Summa 1799 14,1% 28,3% 26,8% 30,7% 5,1% 51,9% 48,1% 6,4%

http://www.val.se