Val till kommunfullmäktige i Markaryd - Ålder och kön - Traryd-Hinneryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Traryd-Hinneryd 1047 12,8% 24,7% 27,8% 34,7% 4,2% 53,5% 46,5% 10,3%  
Summa 1047 12,8% 24,7% 27,8% 34,7% 4,2% 53,5% 46,5% 10,3%

http://www.val.se