Val till kommunfullmäktige i Markaryd - Ålder och kön - Strömsnäsbruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömsnäsbruk 1886 16,4% 29,5% 23,1% 31,0% 6,4% 50,4% 49,6% 13,1%  
Summa 1886 16,4% 29,5% 23,1% 31,0% 6,4% 50,4% 49,6% 13,1%

http://www.val.se