Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Brunnsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Brunnsgården 1734 20,7% 26,7% 21,3% 31,3% 5,3% 47,4% 52,6% 4,9%  
Summa 1734 20,7% 26,7% 21,3% 31,3% 5,3% 47,4% 52,6% 4,9%

http://www.val.se