Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Hjortsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Hjortsberg 1833 21,2% 32,0% 21,7% 25,2% 6,8% 48,3% 51,7% 8,6%  
Summa 1833 21,2% 32,0% 21,7% 25,2% 6,8% 48,3% 51,7% 8,6%

http://www.val.se