Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Astrad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Astrad 1559 17,2% 39,4% 24,7% 18,7% 7,8% 50,3% 49,7% 4,1%  
Summa 1559 17,2% 39,4% 24,7% 18,7% 7,8% 50,3% 49,7% 4,1%

http://www.val.se