Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Stensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Stensberg 1789 22,5% 34,4% 21,3% 21,8% 7,2% 49,6% 50,4% 4,6%  
Summa 1789 22,5% 34,4% 21,3% 21,8% 7,2% 49,6% 50,4% 4,6%

http://www.val.se