Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Hammaren 1493 28,1% 22,1% 16,5% 33,3% 6,9% 47,0% 53,0% 7,1%  
Summa 1493 28,1% 22,1% 16,5% 33,3% 6,9% 47,0% 53,0% 7,1%

http://www.val.se