Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Ljungby Annelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Annelund 1359 17,1% 33,2% 23,4% 26,3% 6,2% 51,1% 48,9% 8,8%  
Summa 1359 17,1% 33,2% 23,4% 26,3% 6,2% 51,1% 48,9% 8,8%

http://www.val.se