Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Berga V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga V 1264 14,6% 28,8% 23,7% 32,9% 6,1% 51,4% 48,6% 3,9%  
Summa 1264 14,6% 28,8% 23,7% 32,9% 6,1% 51,4% 48,6% 3,9%

http://www.val.se