Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Berga Öst-Vittaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga Öst-Vittaryd 1520 16,3% 29,4% 27,6% 26,7% 5,7% 53,2% 46,8% 6,2%  
Summa 1520 16,3% 29,4% 27,6% 26,7% 5,7% 53,2% 46,8% 6,2%

http://www.val.se