Val till kommunfullmäktige i Ljungby - Ålder och kön - Lidhult-Vrå-Torpa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lidhult-Vrå-Torpa 1537 11,0% 26,4% 29,5% 33,2% 4,7% 53,2% 46,8% 8,7%  
Summa 1537 11,0% 26,4% 29,5% 33,2% 4,7% 53,2% 46,8% 8,7%

http://www.val.se