Val till kommunfullmäktige i Högsby - Ålder och kön - Berga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 803 14,2% 26,7% 28,9% 30,3% 7,2% 52,9% 47,1% 7,3%  
Summa 803 14,2% 26,7% 28,9% 30,3% 7,2% 52,9% 47,1% 7,3%

http://www.val.se