Val till kommunfullmäktige i Högsby - Ålder och kön - Fagerhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerhult 542 9,4% 24,9% 28,4% 37,3% 3,7% 51,8% 48,2% 10,7%  
Summa 542 9,4% 24,9% 28,4% 37,3% 3,7% 51,8% 48,2% 10,7%

http://www.val.se